Rekenproblemen of dyscalculie?

  • door

Wanneer het rekenen moeizamer gaat dan dat je op grond van intelligentie zou verwachten, kan er sprake zijn van dyscalculie. Ondanks veel oefenen gaan deze kinderen niet of nauwelijks vooruit. Het automatiseren komt niet of slechts moeizaam tot stand. Vaak heeft een kind met dyscalculie weinig ruimtelijk inzicht, moeite met klokkijken en geen sterk geheugen.

Dyscalculie:

  • komt voor bij ongeveer 2-4% van alle kinderen;
  • komt ongeveer even vaak voor als dyslexie;
  • heeft vaak een samenhang met dyslexie;
  • komt vaker voor bij kinderen met een laag geboortegewicht;
  • speelt erfelijkheid een grote rol.

In Nederland mag de diagnose dyscalculie alleen gesteld worden door een
een gespecialiseerde orthopedagoog of psycholoog die opgenomen is in het BIG-register. Voordat deze diagnose gesteld wordt, moet uitgesloten zijn dat er een andere verklaring is voor de rekenproblemen. Bijvoorbeeld door een visuele, auditieve of verstandelijke handicap, autisme, ADHD, didactische verwaarlozing, faalangst of niet veilig voelen in de klas.

Wanneer je merkt dat je kind eind groep 3 problemen heeft met tellen, het herkennen van de getallen, het inschatten van een hoeveelheid, eenvoudige sommetjes… en een steeds grotere hekel krijgt aan rekenen, dan is het goed om tijdig hulp in te schakelen om te voorkomen dat het kind faalangstig wordt. Bij veel kinderen die moeite hebben met het automatiseren en memoriseren van sommen is er echter géén sprake van dyscalculie. Een tijdje intensiever oefenen en een andere (beeldende) aanpak zijn dan voor veel kinderen voldoende om weer aan te kunnen haken bij de rekenlessen in de klas.

Soms zijn rekenproblemen een gevolg van te vroeg beginnen met cognitieve zaken terwijl het brein nog niet rijp is om te leren rekenen. Vroeg starten geeft je kleuter dus meestal geen voorsprong maar eerder achterstand, faalangst en weerstand. Ook het omgekeerde kan aan de hand zijn.

Sommige kleuters zijn juist eerder toe aan cognitieve uitdaging. Deze hoogbegaafde kinderen komen hevig teleurgesteld thuis na de eerste schooldag en passen zich bij gebrek aan uitdaging vaak al snel aan en gaan onderpresteren. Gelukkig wordt hoogbegaafdheid door meer kennis bij leerkrachten steeds vaker op tijd herkent en erkent. Het blijven echter wel kleuters, dus geen werkboekjes, maar lekker spelend leren!


Heeft je kind moeite met rekenen of spelling? Gun je je kind meer zelfvertrouwen en plezier in leren? Dan is individuele begeleiding een goed idee. Kies je voor een groepje, dan wordt gekeken welke kinderen goed bij elkaar passen.

Individueel kort traject:
Gratis proefsessie
Vijf sessies van een uur: €295,-

Individueel lang traject:
Informeer naar het jaarabonnement.

inge@ beeldendtalent.nl
06 20 933 495
Wormer