Ik ben wel slim, ik leer gewoon beter op een andere manier!

Beelddenkers bezitten waardevolle talenten. Ze blinken uit in creativiteit, empathie, en hebben de gave om snel situaties te overzien. Dit komt doordat ze brokjes informatie aan elkaar verbinden tot een begrijpelijk geheel.

Echter, in het onderwijs kunnen zich uitdagingen voordoen. Wanneer het “plaatje” niet compleet is worden de missende brokjes informatie op een creatieve, eigenwijze manier opgevuld. Ook ervaren beelddenkers moeilijkheden bij het onthouden van abstracte informatie waar ze geen visueel beeld aan kunnen koppelen. Het aanleren van bijvoorbeeld tafelsommen of spellingregels kan daardoor voor hen een lastige taak zijn.

Leerlingen die sterk neigen naar visueel en kinesthetisch denken, presteren doorgaans onder hun potentieel. Maar met de juiste begeleiding kunnen ze leren hoe ze de leerstof effectief kunnen benaderen en onthouden.
Het is opmerkelijk hoe snel beelddenkers na enkele sessies in staat zijn om de stof te begrijpen en onthouden. Geen ingewikkelde spellingregels, we gaan coderen met kleur!

Bewegend leren is een leuke en snelle manier om de basis van spelling en rekenen uit het hoofd te laten leren. De leerstof die geautomatiseerd en gememoriseerd moet worden, wordt gekoppeld aan beeld, kleur en beweging.

Deze koppeling zorgt voor een optimale samenwerking tussen verschillende delen in het brein, waardoor het automatiseren en memoriseren van de lesstof effectiever verloopt. De kleuren en beelden dienen als het ware als anker voor de leerstof. Het bewegen helpt bij de motorische ontwikkeling van het kind. En zorgt voor geluksstofjes in het brein, want een blij en ontspannen kind onthoudt de lesstof beter dan een gestrest kind.

In een kort traject leert jouw beelddenker gebruik te maken van zijn of haar talent. Ook krijg jij handvaten hoe jij je kind thuis het beste kunt ondersteunen. Na het gratis intakegesprek, volgen zo’n 5 tot 10 consulten, waarin jouw kind de andere manier van oefenen zichzelf eigen maakt.

plezier in leren

Leren wordt leuker door spel, beeld, kleur en beweging. Samen met je kind gaan we op zoek naar hoe je kind het prettigst leert. Is je kind een dromerige beelddenker of een bewegelijke spring in het veld? Ieder kind komt op een andere manier tot bloei!

leren aan de zaan

Voor kinderen die helemaal vastlopen in het onderwijs is er Leren aan de Zaan. Dit is een groepspraktijk in Wormer waar kinderen één of meerdere ochtenden in de week komen. Bij complexere hulpvragen, zoals bij schooluitval bundelen wij onze krachten om tot een passend aanbod te kunnen komen. LerenaandeZaan.nl

over Inge Verloop

Inge Verloop begrijpt kinderen die op een andere manier leren heel goed. Op creatieve wijze helpt zij kinderen om het plezier in leren terug te vinden.

Koetserstraat 14 Wormer
Chat op WhatsApp